Stichting de Overblijf

 

Het is mogelijk om tussen de middag over te blijven op school (TSO). Wij werken samen met TSO De Overblijf, een onafhankelijke instantie die gebruik maakt van de lokalen van onze school. U dient zelf bij de TSO op te geven wanneer uw kind hiervan gebruik maakt. Wij zorgen dat de kinderen die naar de TSO moeten, op school blijven. De TSO zorgt voor leerlingenlijsten, die bij de klaslokalen hangen. Deze zullen wij te allen tijde aanhouden. Periodiek heeft het management van de school een overleg met de TSO om te praten over lopende zaken en indien nodig over kinderen. De TSO informeert u wanneer zaken niet lopen zoals zou moeten. Voor meer informatie, prijzen en aanmeldingen, ga naar deoverblijf.nl. Let op: om een goed overzicht te kunnen houden op alle overblijfkinderen, vragen wij u erop toe te zien dat uw kind ‘s middags niet eerder dan 12.50 uur het plein op komt. Op dat moment gaan alle overblijfkinderen namelijk naar binnen en worden zij geteld.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.