Erasmusklas en Pré-gymnasium

 

"Een aangepast programma dat zorgt voor meer uitdaging"

Erasmusklas
De Erasmusklas is gevestigd op de Draaimolen, locatie Bachlaan. In eerste instantie werken wij vanuit ons meerbegaafdenbeleid aan een aangepast programma in de klas. Dit betekent dat we het programma inkorten (compacten) en de leerling uitdagen door verrijking. Een enkele keer blijkt dat dit niet voldoende is. Dan kan een leerling op basis van een aantal voorwaarden, genomineerd worden voor de Erasmusklas.
Deze groep is voor alle scholen van ons bestuur. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen één dag per week in de Erasmusklas worden geplaatst.
Het uitgangspunt in de Erasmusklas is aandacht hebben voor het ‘leren leren’ en er wordt les gegeven in vakken die buiten het curriculum van de reguliere groepen vallen zoals: filosofie en programmeren. Er wordt gewerkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen en er worden doelen gesteld. Last but not least is het ontmoeten van gelijkgestemden.


Pré Gymnasium

Het Pré Gymnasium is een samenwerking tussen de openbare basisscholen van Barendrecht en het Dalton Lyceum. Potentiële vwo leerlingen kunnen in groep 8 deelnemen aan een programma dat gericht is op kennismaken met de vakken die gegeven worden in het VO. Aanmeldingen gaan in samenspraak met intern begeleider, leerkracht en ouders van het kind. Na de herfstvakantie wordt er gestart met een groep op vrijdagochtend, die de lesuren volgt zoals gebruikelijk op het Dalton Lyceum. Die vakken die worden gegeven zijn o.a.:
• VTO (versterkt talen onderwijs Frans en Engels)
• O&O (onderzoek en ontwerpen Technasium)
• Kunst (dans, drama, zang en tekenen)
• Klassieke talen
• Natuurkunde

Er wordt gewerkt in modules, om de 8 weken wordt er van programma gewisseld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

 

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.