Medezeggenschapsraad

 

Waarvoor een medezeggenschapsraad?
Als ouder of verzorger heeft u er vast en zeker wel eens over gehoord, de medezeggenschapsraad (MR). Iedere school heeft een MR, deze bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Deze leden vertegenwoordigen hun achterban. Meepraten en meedenken over het schoolbeleid is de rol van de MR. De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) de brug vormt tussen ouders en het schoolbestuur. De MR bestaat uit een oudergeleding ( 3 ouders/verzorgers) en een personeelsgeleding (3 leerkrachten). De directie is geen lid van de MR, maar overlegpartner.

Wat is de taak van de MR ?
De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. De MR kan gevraagd worden om een advies uit te brengen, maar ook kan zij ongevraagd advies geven aan directie of bestuur. Ook brengen MR leden onderwerpen in die bij ouders en personeel leven en stellen zij vragen over verstrekte informatie vanuit het bestuur. Maar bovenal staan bevorderen van overleg en openheid in de school, het tegengaan van discriminatie en het informeren van de achterban tot de kerntaken van de MR.

Met welke onderwerpen houdt de MR zich zoal bezig?
Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, computeronderwijs op school, veiligheid, formatiezaken (waaronder bijvoorbeeld de groepsgrootte), leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld, de tussenschoolse opvang, corona, online-les, schoolregels, overblijf etc. Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van bijv. onderwijs-, personeelsorganisatie- en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Natuurlijk kunnen ouders en verzorgers de MR benaderen om bespreekpunten op tafel te leggen.

Hoe vaak komt de MR bijeen?
De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en worden gehouden in school.

Visie
Conform de visie van de Draaimolen staat het belang van het kind voorop. Om dit belang optimaal te kunnen dienen, wil de MR een laagdrempelig en zichtbaar orgaan zijn. Niet alleen voor de geledingen die het vertegenwoordigt, maar ook voor de overige partijen, als spin in het web binnen de OZHW-organisatie. In een veilige omgeving met respect voor een ieders mening werkt de MR aan een stabiele organisatie, een afgestemde jaarkalender en heldere informatie. Door directe communicatie met de achterban en het houden van openbare vergaderingen wordt de betrokkenheid vergroot en groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school.

Hoe kom ik in contact met de MR?
Heeft u een zorg of probleem over genoemde onderwerpen, worstelt u met een kwestie die speelt, individueel of klassikaal of wilt u een idee delen? U kunt de MR bereiken per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maar natuurlijk kunt u ook één van de MR leden aanspreken op of rondom school. Wij staan u altijd graag te woord. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het MR team stelt zich graag aan u voor :

Medezeggenschapsraad

 • Rutger den Drijver

  Rutger
  den Drijver

  vader leerling groep 8
 • DeniseLodder

  Denise
  Lodder

  leerkracht groep 8
 • Stephanievan Vliet

  Stephanie
  van Vliet

  leerkracht groep 4
 • Mirellavan Buren

  Mirella
  van Buren

  leerkracht groep 1/2c
We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.