Twitter updates

De groepen 7 krijgen voorlichting van de politie #besmartwithyourphone
RT @BarendrechtnuNL: Artikel: Leerlingen OBS De Draaimolen krijgen gastles over handicaps - http://t.co/ntCj8PLkIQ @Obsdedraaimolen #handic
Op onze Facebookpagina vindt u nog meer foto's van Halloween 2014

De Draaimolen, een openbare school

De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Wij zien onze school als een plaats waar 'leren' centraal staat. Lezen, rekenen en taal vinden wij belangrijke vakken. Elk kind heeft daarnaast ook creatieve en sociale talenten. Wij proberen zijn of haar eigen mogelijkheden optimaal teontwikkelen ('eruit te halen wat erin zit') en wij accepteren 'verschillen tussen kinderen' als basis voor ons onderwijskundig handelen. Kinderen willen zich competent voelen: zij hebben er behoefte aan om greep te krijgen op de wereld om zich heen.

De vier uitgangspunten van onze school zijn:

  1. Enthousiasme
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Samenwerking
  4. Veiligheid

Lees verder

Woensdag 5 november j.l. heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden...
Als opfrisser volgen hier de belangrijkste afspraken waarvan wij het belangrijk vinden dat we die allemaal naleven:   
Wij hebben u vorig schooljaar per brief en mail op de hoogte gebracht van het voornemen van Cito om de normering per januari 2015 bij te stellen. Echter hebben wij ontdekt dat Parnassys (ons digitale systeem) de normering al heeft aangepast. 
Met man en macht wordt er gewerkt aan een nieuw schoolplein aan de Stellingmolen.

Schakelklas een voorziening van WSNS, voor het aanleren van Nederlands als tweede taal bij allochtone leerlingen die niet of nauwelijks Nederlands spreken

Schakelklas Barendrecht

Jouw kind staat centraal in het ParnasSys Ouderportaal. Alle informatie is overal en altijd inzichtelijk. Wanneer en hoe jij dat maar wilt.

ParnasSys Ouderportaal

Login

Stellingmolen

Stellingmolen-footer

Obs De Draaimolen
Stellingmolen 12
2992DN Barendrecht

T: 0180615895

e-mail: info@dedraaimolen.nl

Bachlaan

bachlaan

Obs De Draaimolen
Bachlaan 4
2992 GK Barendrecht

T: 0180627431

e-mail: info@dedraaimolen.nl