De Draaimolen, een openbare school

De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het onderwijs op onze school:

  • Is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aansluitende jaren de basisschool kunnen doorlopen.
  • Legt de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
  • Gaat er mede vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De betekenis van de verscheidenheid van die waarden wordt onderkend.

 

Nieuwsmolenstukje mei 2016/ groep 1/2b

 

 

 

Door de meivakantie zijn we opeens een heel stuk in het schooljaar opgeschoten. Iedereen kwam weer vrolijk naar school . We begonnen met het feestje van Seyma die 5 jaar werd. In de meivakantie is de hele klas mooi geschilderd en opgeruimd. Alles ziet er weer fris uit. De klas is bezig met zomerbeesten, zoals vlinders, rupsen en bijen. Onze klassenpop Pompom is er vrolijk op uit gegaan en was even op vakantie in de tent maar is nu gelukkig weer terug met een heleboel verhalen. Daar gaan we eerst mee aan de slag. Intussen staan er al wat tenten in de huishoek en hebben we de letter t in de lettermuur.

 

We krijgen ook het volgende thema van de Vreedzame School. Dat gaat over het respecteren van onze verschillen. We hebben nieuwe maatjes gezocht en gaan ons voorbereiden op het kleuterfeest dat we in het thema Clowns doen (natuurlijk omdat we er veel zagen bij ons museumbezoek).  We hebben er zin in.

 

Onze school is op TV geweest! Het RTL4 programma lifestylexperience wilde in gethematiseerde afleveringen een aantal onderwijsorganisaties aan het woord laten, om te vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het basisonderwijs. Wij hebben hier natuurlijk graag onze medewerking aan verleend.

OZHW PO VO en Stichting Kinderopvang Barendrecht zijn gestart met een 3+ groep bij ons op school. Het aanbod is als aanvulling op de  peuterspeelgroep van een van de organisaties binnen Barendrecht.

Het aanbod heet “Victor de verkenner”. Het doel van de peutergroep is om kinderen die al bij ons zijn ingeschreven kennis te laten maken met elkaar, de school, de juffen en de andere kinderen in de school. Wij willen dit op een speelse manier realiseren. De kinderen moeten zich vooral veilig gaan voelen, waardoor de stap naar groep 1 minder groot wordt. In de peutergroep worden gedurende het dagdeel activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. We doen dit zowel in de eigen groep, als samen met de kleuters. De peutergroep is bedoeld voor kinderen die interesse hebben in de basisschool, het leuk vinden om met andere kinderen te spelen en die zindelijk zijn.  Uiteraard is een “ongelukje” geen probleem. We kiezen ervoor om het aanbod 1 dagdeel per week aan te bieden. De belangrijkste reden is dat de kinderen daarnaast naar de andere vormen van opvang zoals peutergroep en kinderopvang kunnen blijven gaan. Ons aanbod is dus aanvullend en niet in plaats van het aanbod van de andere partners in de wijk.

In onze groep kun je alvast wennen aan je nieuwe school, de meesters en juffen en de andere kinderen. Dit doen we spelenderwijs. Eén ochtend of middag per week komen we bij elkaar in een speelruimte in je nieuwe school en dan doen we leuke spelletjes, we knutselen en zingen. Tegelijkertijd leer je hoe het is om in een klas te zitten en hoe we in de klas met elkaar omgaan. Zo leer je jouw toekomstige juffen en klasgenootjes kennen.Ik heb er heel veel zin in om samen met jou op ontdekkingstocht te gaan.

Victor de Verkenner

Jouw kind staat centraal in het ParnasSys Ouderportaal. Alle informatie is overal en altijd inzichtelijk. Wanneer en hoe jij dat maar wilt.

ParnasSys Ouderportaal

De tussenschoolse opvang op OBS de Draaimolen wordt geregeld door de Stichting de Overblijf. Contactpersoon van Stichting de Overblijf is mevrouw Linda van Nierop (0180 844404). U kunt Linda ook een mail sturen: info@deoverblijf.nl.

Tussenschoolse opvang

Login

Stellingmolen

Stellingmolen-footer

Obs De Draaimolen
Stellingmolen 12
2992DN Barendrecht

Postadres:
Postbus 1
2990 AA Barendrecht

T: 0180615895

e-mail: info@dedraaimolen.nl

Bachlaan

bachlaan

Obs De Draaimolen
Bachlaan 4
2992 GK Barendrecht

Postadres:
Postbus 1
2990 AA Barendrecht

T: 0180627431

e-mail: info@dedraaimolen.nl

Activiteiten