De Draaimolen, een openbare school

De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het onderwijs op onze school:

  • Is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aansluitende jaren de basisschool kunnen doorlopen.
  • Legt de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
  • Gaat er mede vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De betekenis van de verscheidenheid van die waarden wordt onderkend.

Wat is de Brede School?

Kinderen leren niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren zouden deze leersituaties meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Bovendien krijgen niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden om zich te ontplooien. In aanraking komen met bijvoorbeeld sporten, lezen, computeren of kunstzinnige activiteiten zijn vaak afhankelijk van toevallige factoren.

 

Afval loont is een inzamelingsconcept met het oog op milieubewust omgaan met ons afval. Op dit moment is er in de gemeente Barendrecht behoefte om het aantal inzamelingpunten uit te breiden. Als school staan wij achter de doelen van Afval Loont en willen wij graag ons steentje bijdragen door ons beschikbaar te stellen als inzamelingspunt voor de bewoners van de wijk Molenvliet. Op onze locatie Stellingmolen is een gaasbak geplaatst waarin plastic afval aangeboden mag worden. Ook drankkarton van bijvoorbeeld melkpakken mogen hierbij. Dit kan in plastic tassen of in daarvoor bestemde plastic zakken die u kunt afhalen bij de filialen: Maasstraat 30, 2991 AD Barendrecht en Voordijk 273, 2992 AL Barendrecht.  

OZHW PO VO en Stichting Kinderopvang Barendrecht zijn gestart met een 3+ groep bij ons op school. Het aanbod is als aanvulling op de  peuterspeelgroep van een van de organisaties binnen Barendrecht.

Het aanbod heet “Victor de verkenner”. Het doel van de peutergroep is om kinderen die al bij ons zijn ingeschreven kennis te laten maken met elkaar, de school, de juffen en de andere kinderen in de school. Wij willen dit op een speelse manier realiseren. De kinderen moeten zich vooral veilig gaan voelen, waardoor de stap naar groep 1 minder groot wordt. In de peutergroep worden gedurende het dagdeel activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. We doen dit zowel in de eigen groep, als samen met de kleuters. De peutergroep is bedoeld voor kinderen die interesse hebben in de basisschool, het leuk vinden om met andere kinderen te spelen en die zindelijk zijn.  Uiteraard is een “ongelukje” geen probleem. We kiezen ervoor om het aanbod 1 dagdeel per week aan te bieden. De belangrijkste reden is dat de kinderen daarnaast naar de andere vormen van opvang zoals peutergroep en kinderopvang kunnen blijven gaan. Ons aanbod is dus aanvullend en niet in plaats van het aanbod van de andere partners in de wijk.

Twitter updates

Is dit het werk van de #rommelpiet? https://t.co/Tj1Sgtj8EE
Nu alleen de rol er nog op en dat is'ie klaar! #3Dkanjers #3Dprinter https://t.co/kNl0Yery2R
#raarmaarwaar in groep 4b bouwen ze robots #KBW2015 http://t.co/z4UzupXZCM
Met de opening van de #kinderboekenweek2015 zit het wel snor #raarmaarwaar http://t.co/N6ijfuLI0U
Opening Kinderboekenweek 2015: Raar maar waar! http://t.co/373jGd8Kct

Ga jij binnenkort naar een basisschool van OZHW PO VO? In onze groep kun je alvast wennen aan je nieuwe school, de meesters en juffen en de andere kinderen.

Victor de Verkenner

Schakelklas een voorziening van WSNS, voor het aanleren van Nederlands als tweede taal bij allochtone leerlingen die niet of nauwelijks Nederlands spreken

Schakelklas Barendrecht

Jouw kind staat centraal in het ParnasSys Ouderportaal. Alle informatie is overal en altijd inzichtelijk. Wanneer en hoe jij dat maar wilt.

ParnasSys Ouderportaal

Login

Stellingmolen

Stellingmolen-footer

Obs De Draaimolen
Stellingmolen 12
2992DN Barendrecht

Postadres:
Postbus 1
2990 AA Barendrecht

T: 0180615895

e-mail: info@dedraaimolen.nl

Bachlaan

bachlaan

Obs De Draaimolen
Bachlaan 4
2992 GK Barendrecht

Postadres:
Postbus 1
2990 AA Barendrecht

T: 0180627431

e-mail: info@dedraaimolen.nl