Twitter updates

De 3D printer is af, wat hebben we hard gewerkt.
Klaar voor het verkeersexamen! Heel veel succes! http://t.co/RLiJxfksnF
Trots op Andy en Djay van het Maxima college. Zij hebben ons blij gemaakt met 2 zelfgebakken taarten. Super lekker! http://t.co/yegaUE1eul
Obstacle run. Rondjes rennen en geld ophalen voor Unicef. Trots op jullie inzet! http://t.co/rxmkZ5EKAH
Er steken ineens allerlei dingen uit de 3D-printer @3Dkanjers http://t.co/lxpMc4hplP

De Draaimolen, een openbare school

De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Wij zien onze school als een plaats waar 'leren' centraal staat. Lezen, rekenen en taal vinden wij belangrijke vakken. Elk kind heeft daarnaast ook creatieve en sociale talenten. Wij proberen zijn of haar eigen mogelijkheden optimaal teontwikkelen ('eruit te halen wat erin zit') en wij accepteren 'verschillen tussen kinderen' als basis voor ons onderwijskundig handelen. Kinderen willen zich competent voelen: zij hebben er behoefte aan om greep te krijgen op de wereld om zich heen.

De vier uitgangspunten van onze school zijn:

  1. Enthousiasme
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Samenwerking
  4. Veiligheid

Lees verder

Ouders die ons dit schooljaar geholpen hebben zijn van harte uitgenodigd om op donderdagmiddag 2 juli op beide locaties te komen voor onze jaarlijkse ouderbedankmiddag.
Nieuwe locatieleiders benoemd:

Ga jij binnenkort naar een basisschool van 3primair? In onze groep kun je alvast wennen aan je nieuwe school, de meesters en juffen en de andere kinderen.

Victor de Verkenner

Schakelklas een voorziening van WSNS, voor het aanleren van Nederlands als tweede taal bij allochtone leerlingen die niet of nauwelijks Nederlands spreken

Schakelklas Barendrecht

Jouw kind staat centraal in het ParnasSys Ouderportaal. Alle informatie is overal en altijd inzichtelijk. Wanneer en hoe jij dat maar wilt.

ParnasSys Ouderportaal

Login

Stellingmolen

Stellingmolen-footer

Obs De Draaimolen
Stellingmolen 12
2992DN Barendrecht

Postadres:
Postbus 1
2990 AA Barendrecht

T: 0180615895

e-mail: info@dedraaimolen.nl

Bachlaan

bachlaan

Obs De Draaimolen
Bachlaan 4
2992 GK Barendrecht

Postadres:
Postbus 1
2990 AA Barendrecht

T: 0180627431

e-mail: info@dedraaimolen.nl