van: 0900-1100 en 1900-2000
 
           

                      

 

.

 

      

    

Erasmus Talent Campus is bedoeld voor alle kinderen met een passie voor sport die vinden dat zij over voldoende bewegingsvaardigheid in de gekozen tak van sport beschikken, in combinatie met een sociale en sportieve instelling.   

 

Erasmusklas; een voorziening van 3Primair voor hoogbegaafde leerlingen van de openbare scholen in Barendrecht

  Schakelklas een voorziening van WSNS, voor het aanleren van Nederlands als tweede taal bij allochtone leerlingen die niet of nauwelijks Nederlands spreken
 
 .