Twitter updates

Aankomst Sinterklaas op de Bachlaan #5 december 2014 http://t.co/RDC3Lgebmc http://t.co/CLMhy1W0TG
Wie wordt onze voorleeskampioen?@stichting lezen @de bibliotheek http://t.co/zPH62WU7Ef
De groepen 7 krijgen voorlichting van de politie #besmartwithyourphone

De Draaimolen, een openbare school

De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Wij zien onze school als een plaats waar 'leren' centraal staat. Lezen, rekenen en taal vinden wij belangrijke vakken. Elk kind heeft daarnaast ook creatieve en sociale talenten. Wij proberen zijn of haar eigen mogelijkheden optimaal teontwikkelen ('eruit te halen wat erin zit') en wij accepteren 'verschillen tussen kinderen' als basis voor ons onderwijskundig handelen. Kinderen willen zich competent voelen: zij hebben er behoefte aan om greep te krijgen op de wereld om zich heen.

De vier uitgangspunten van onze school zijn:

  1. Enthousiasme
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Samenwerking
  4. Veiligheid

Lees verder

De totale opbrengst van de loterij voor Villa Joep is 1081 euro!
Alle kinderen brengen maandag 15 of dinsdag 16 december een plastic tas mee met bord, beker en bestek. In het schema hieronder kunt u zien hoe het programma per locatie er uit ziet:
Na het grote succes vorig jaar van de(kerst)loterij op de locatie Stellingmolen, is besloten om dit jaar met kerst op beide locaties een loterij te organiseren. De volledige opbrengst van de loterij gaat naar Villa Joep (www.villajoep.nl). 
Zowel bij Sinterklaas als bij de kerstcrea zullen er door ons foto’s gemaakt worden.

Schakelklas een voorziening van WSNS, voor het aanleren van Nederlands als tweede taal bij allochtone leerlingen die niet of nauwelijks Nederlands spreken

Schakelklas Barendrecht

Jouw kind staat centraal in het ParnasSys Ouderportaal. Alle informatie is overal en altijd inzichtelijk. Wanneer en hoe jij dat maar wilt.

ParnasSys Ouderportaal

Login

Stellingmolen

Stellingmolen-footer

Obs De Draaimolen
Stellingmolen 12
2992DN Barendrecht

T: 0180615895

e-mail: info@dedraaimolen.nl

Bachlaan

bachlaan

Obs De Draaimolen
Bachlaan 4
2992 GK Barendrecht

T: 0180627431

e-mail: info@dedraaimolen.nl